Savasana.dkSavasana.dk
Chakra - alt om de 7 hovedchakra og hvordan du kan arbejde med dem

Chakra - alt om de 7 hovedchakra og hvordan du kan arbejde med dem

Chakra er en visdom som stammer fra det traditionelle indiske sundhedssystem og er en fundamental del af rigtig meget alternativ medicin i dag.

Ordet chakra stammer fra sanskrit og kan oversættes til “hjul”. Og det er lige præcis hvad chakra er - energihjul, som vi kan bruge til at optimere vores energiarbejde, vores sundhed og vores trivsel. 

Hvad er de 7 chakra?

Der findes chakras overalt på vores krop (i buddhismen siges det, at der findes 80.000 chakras!), men de vigtigste at kende til, er de 7 hovedchakra. Disse er placeret på en streg gennem kroppens midtlinje - og i tæt forbindelse med kroppens hormonsystem

Disse chakras repræsenterer den vej, som vores prana (eller livsenergi) løber - og derfor kan det skabe store problemer for os, når et chakra er i ubalance og vejen dermed blokeres eller får livsenergien til at suse igennem for hurtigt.

Hvert chakra stimulerer forskellige områder af vores liv og derfor vil hvert chakra manifestere hver deres symptomer, når det ikke balanceres korrekt. Dette kan både være mentalt, fysisk eller åndeligt. 

Det betyder at vi kan lokalisere årsagen til et symptom, ved at dykke ned i chakrasystemets fantastiske verden og dermed hjælpe os selv i bedre balance.

Men for at gøre dette, er vi samtidig nødt til at at se på det hele menneske - som en kompliceret sammensætning af krop, sind og sjæl. 

Chakra sten og krystaller

Holistisk tænkning og chakras

Vores chakra har betydning for alle områder af vores liv - lige fra fordøjelsen til spirituel udvikling.

Hvert chakra repræsenterer og stimulerer som sagt forskellige områder af vores liv - derfor giver det også forskellige udslag, når et chakra er i ubalance. 

Derfor må vi kende lidt til hvert enkelt af de 7 hovedchakra, så vi selv kan genkende, hvor vi bør fokusere vores opmærksomhed og hvordan vi kan bringe os selv i bedre balance. 

Oftest har vi som mennesker opbygget tendenser til at have ubalancer i specifikke chakras, men disse kan også opstå pludseligt. 

Fælles for alle chakras er, at de påvirker både vores krop, sind og sjæl. Det betyder også, at vi kan påvirke chakraet den anden vej. Altså kan vi eksempelvis afhjælpe mentale udfordringer gennem bestemte kropslige aktiviteter og omvendt. 

Lidt simplificeret kan du måske genkende at have haft et skænderi med en partner, hvilket naturligvis bringer dig i dårligt humør. Men måske du også har oplevet at få ondt i maven, hovedpine eller at sove dårligt? 

Dette er det komplicerede samspil, som gør det nødvendigt at se på det hele menneske - fremfor at behandle symptomet alene. 

I dette tilfælde med skænderi i parforholdet, vil det eksempelvis ikke hjælpe roden til problemet at tage smertestillende medicin eller en sovepille.

Vi er nødt til at arbejde med den ubalance, som er kerne til symptomerne for at skabe en bæredygtig løsning. 

Chakras, sten og krystaller 

Sten og krystaller et tæt forbundet med chakrasystemet. Kort sagt kan man sige, at energien fra krystallerne balancerer chakras, alt efter hvilken energi de udsender. 

Derfor kan man vælge hvilken krystal man ønsker at arbejde med, ud fra hvilken ubalance man oplever i sit liv. 

Du kan både anvende krystallen, hvis dit chakra er blokeret eller overstimuleret. Krystallens funktion er altid balancerende hvilket vil sige, at det hjælper chakraet tilbage i en harmonisk tilstand. 

Der er mange måder at arbejde med krystallen på. Du kan eksempelvis meditere med din krystal, sove med den under puden, placere den på det bestemte chakra eller bære den med dig hele dagen som smykke. 

Krystallen behøver ikke at være i direkte kontakt med chakraet for at virke. For nogle bliver kontakten endda lidt for intens, og derfor foretrækker mange at bære krystallerne som eksempelvis smykker.

Husk at din krop er ét stort kredsløb med mange små energihjul, der hele tiden trækker energien ind i kroppen og lader den flyde gennem os. 

En overordnet forbindelse mellem chakras og krystaller er farven. Derfor kan man med fordel finde krystaller med samme nuancer, som det chakra man ønsker at balancere.

Der er dog en række forbehold og undtagelser, men det kan du læse mere om nedenfor. 

Du kan også springe direkte til chakra krystalsættet, som giver en ideel kombination af 7 forskellige krystaller til balance ved alle 7 hovedchakras. 

Chakra krystaller

Se produkt: Chakra krystalsæt

1. Muladhara chakra - Rod chakra  

Rodchakraet er det nederste og første chakra, placeret ved vores køn i forlængelse af rygsøjlen. Dette chakra har farven rød og er i sær knyttet til kropsfunktionerne i området - seksualiteten og det nederste af del af vores fordøjelse. 

Chakraet er knyttet til vores fysiske eksistens - altså det at have en krop med behov og et fysisk udtryk. Derfor er chakraet især også knyttet til vores overlevelse og vores fysiske tryghed.

Det er også knyttet til elementet jord og dermed det fysiske, det bevidste og vores jordforbindelse. 

Fysisk er chakraet knyttet til alt "hårdt", som vores skellet og vores tænder. 

Rodchakra

Rod chakra og balance

Et rod chakra i balance skaber en god jordforbindelse, tryghed og stabilitet. Der er en sund og balanceret evne og vilje til at sørge for materiel velstand, men også en evne til at give slip og dele ud. 

Dette er en stærk og vild energi, der også giver evnen til at sørge for os selv, forsvare os selv og kæmpe for vores tilværelse. 

Et harmonisk rod chakra et derfor også en stærk og sund krop, hvor dine behov er opfyldt og respekteret, så du ikke behøver at holde fast på mere end du har brug for. Du står fast på din ret - hverken mere eller mindre. 

Er rod chakraet i ubalance kan dette skyldes en utryghed eller ubalance fra vores tidligste år. Dette kan have konsekvenser såsom overforbrug, grådighed, vold eller misbrug eller en negligering af andres behov til fordel for sine egne. 

Et andet typisk symptom kan være, at livet her på jorden simpelthen føles som en byrde fuld af lidelse og kroppen som et fængsel.

Dette kan føre til en destruktivitet og kaos, som kan være ødelæggende, både for den enkelte og for den kollektive energi.

Skab harmoni i rod chakraet 

Der er mange gode måde at balancerer sit rod chakra på. 

En af måderne er simpelthen ved at give dit chakra fokus. Alene det at vende sin opmærksomhed og kærlighed mod et bestemt chakra er healende.

Det kan du eksempelvis gøre ved at massere området og skabe en selvkærlig praksis, hvor du dagligt skaber kontakt med dit underliv. Især mellemkødet kan du med fordel massere og kærtegne. 

Andre metoder er eksempelvis at opholde sig i naturen og især at forbinde sig med jorden, ved at sætte sig på den er en stærk og healende praksis. 

De bedste krystaller til at arbejde med rodchakraet er mørke og dybrøde krystaller, eksempelvis dybrød karneol, granatturmalin eller obisidan.

Rodchakra krystal

Se produkt: Turmalin halskæde

2. Swadhishthana Chakra – Hara Chakra

Hara chakraet er placeret lige omkring livmoderen, cirka fire fingre under navlen, og især forbundet til vores evne til at skabe.

Dette kan både være i form af reproduktion, men især også vores evne til at skabe vores eget liv, føre idéer ud i livet og vores kreativitet. 

Farven her er orange og knyttet til vand elementet. 

Også vores forbrænding og fordøjelse er reguleret af dette chakra, altså evnen til at omsætte næring fra føde til energi i kroppen.

Desuden er både stofskiftet og alt "flydelse" som blod, sæd, lymfevæske mv. også influeret af et balanceret hara chakra. 

Hara chakra krystal

Hara chakra og balance

Et hara chakra i balance ses ofte ved, at vores basale kreativitet og evne til at skabe og udføre er i harmoni. Det inkluderer en tro på os selv og en vilje til at føre vores idéer ud i livet. 

Resultatet af dette er en oplevelse af, at livet grundlæggende er spændende og fyldt med muligheder, samt en tydelig oplevelse af selv at have indflydelse på livets gang. 

Derudover har hara chakraet indflydelse på vores seksualitet og vores evne til at at fordybe os i og nyde sexlivet. 

Ubalancer kan derfor manifesteres som en grundlæggende manglende lyst og  ansvarsfølelse for sit liv og sine omstændigheder.

Ligeledes kan misbrug være et tydeligt symptom på en blokring her, men også depression og grundlæggende tristhed. 

Skab harmoni i hara chakraet

Hara chakraet kan stimuleres ved alle former for umiddelbar livsglæde. Eksempelvis er det at lege med børn, danse til god musik, spise dejlig mad eller opleve smukke naturoplevelser fantastiske til at bringe en grundlæggende følelse af mening og livsglæde hos de fleste. 

Ligeledes er vand en vigtig kilde til balance her, hvorfor det kan være gavnligt at opholde sig ved vand og connecte med elementet. 

Selvfølgelig er det også oplagt at arbejde med sin seksualitet og køn, hvilket kan gøres med blid massage, bløde kærtegn og ved at udforske eksempelvis tantra med sig selv eller med en partner, man stoler på.

De bedste krystaller til at arbejde med dette chakra er orange karneol og rød jaspis eller ørken jaspis.

Chakra krystaller

Se produkt: Karneol armbånd

3. Manipura Chakra – Solar Plexus Chakra

Dette chakras er placeret mellem det nederste del af ribbenene og navlen. Du kan helt sikkert genkende dette chakra ved at tænke på hvor du får "en knude" og "sommerfugle" i maven. 

Chakraet er nemlig især defineret af vores sociale samspil med andre. Dermed også vores selvværd - eller vores ego, når chakraet er i ubalance. 

Farven her er gul og elementet ild. 

Chakra sten

Solar plexus chakra og balance

Kort sagt er et solar plexus chakra i balance manifesteret ved, at vi formår at leve hensynsfuldt og respektfuld i samspillet med andre, uden at vi går på kompromis med vores integritet eller egne grundlæggende behov.

Solar plexus chakraet kan derfor eksempelvis komme i ubalance, hvis vi som børn bliver forhindret i at udvikle og udfolde os som individer.

Grundlæggende kan man sige, at vi i disse år, i høj grad får defineret evnen til at stå stærkt i os selv og dermed skabe den robusthed, som gør os i stand til senere, at kunne danne sunde, ligeværdige relationer. 

Derfor kommer et solar plexus chakra i ubalance, ofte til udtryk gennem en vanskelighed ved at acceptere sig selv og andre som de er.

Symptomer på dette kan være manglende indlevelsesevne, et behov for overdreven kontrol, manipulation af andres vilje og dårligt selvværd.

Ligesom at det ringe selvværd kan skabe et behov for at finde bekræftelsen i ydre markører, hvilket kan skabe et paradoks, hvor mennesket udadtil fremstår fuld af succes og selvtillid, men indadtil føler sig utilstrækkelig. 

Ubalancen kan omvendt også komme til udtryk gennem pleasing og et overdrevent behov for at imødekomme andres ønsker og behov, med et selvudslettende resultat.

Dette kan også resultere i, at man modsat ovenstående selv har let ved at blive manipuleret og påvirket af andres meninger i sådan en grad, at det kan være vanskeligt at mærke sine egne holdninger og måske endnu vanskeligere at italesætte dem overfor andre. 

Skab harmoni i solar plexus chakraet

Det vigtigste element for at skabe harmoni i solar plexus chakraet er, at gøre sig sine mønstre bevidst. 

Derfor er det essentielt at forstå hvorfor og hvornår vi handler som vi gør, og derefter arbejde med disse udfordringer på en bevidst måde.

Det kan journaling være et effekt redskab til, altså en form for daglig dagbogsførelse, hvor vi arbejder med at finde sammenhænge i vores mønstre og skyggesider. 

Andre konkrete værktøjer er vejrtrækningsøvelse og eksempelvis kundalini yoga, ligesom at opholde sig i solen og udføre selvkærlige handlinger er meget healende redskaber. 

De bedste krystaller til formålet er de gullige krystaller, såsom tigerøjecitrin eller golden healer.  

Krystal chakra

Se produkt: Citrin ørering

4. Anahata Chakra – Hjerte Chakra

Hjerte chakraet er placeret lige midt i brystet og er især afgørende for kroppens overordnede balance. Dette chakra skaber nemlig broen mellem de tre nederste chakras (det bevidste) og de tre øverste chakras (det ubevidste). 

Selvfølgelig er hjerte chakraet også forbundet med vores evne til at føle empati og samhørighed med andre, foruden selvfølgelig kærligheden i vores liv. 

Farven her er grøn og elementet er luft. 

I krystalverdenen findes der dog især her en række undtagelser til den tidligere regel om at farven på krystallen hænger sammen med dens forbindelse til chakra.

For eksempelvis er den lyserøde kærlighedskrystal rosakvarts den mest populære og kraftfulde krystal til at balancere netop dette chakra.

Men også grønne krystaller, såsom aventurin eller malakit er gavnlige for balancering af hjertechakraet. 

Sten chakra

Hjerte chakra og balance

Et hjerte chakra i balance er i første omgang defineret ved vores evne til at føle kærlighed og omsorg, ligesom det manifesteres ved vores evne til at føle samhørighed med vores omgivelser. 

Omvendt kan en ubalance her betyde, at det er vanskeligt at føle kærlighed eller se det "gode" ved livet. Der kan opstå en kynisme eller en sentimentalitet, men også depression, da livet kan føles som et smertefuldt sted at befinde sig. 

Hjerte chakraet er afhængigt af de øvrige chakras og bliver let påvirket af en ubalance et andet sted. Det betyder dog også, at vi kan arbejde med de øvrige chakras gennnem hjerte chakraet den anden vej. 

Eksempelvis kan en ubalance i solar plexus chakaret medføre, at vi er tilbageholdende med at dele ud og modtage kærlighed, i frygt for at den ikke vil blive gengældt

Her kan vi altså arbejde på at åbne hjertet og lade kærligheden strømme gennem os alligevel, hvilket både skaber harmoni i hjerte chakraet, men også påvirker balancen positivt i solar plexus chakraet. 

Skab harmoni i hjerte chakraet

Mindfulness er et ekstremt vigtigt redskab til at skabe balance i vores hjerte chakra. Når vi er mindful omkring nuet, kan vi langt bedre værdsætte og mærke kærlighed og omsorg. 

Ligeledes kan intuitiv bevægelse og dybt nærvær med en du elsker være utroligt healende. Samtidig må vi ikke være bange for, at se vores sår og skyggesider i øjnene, da det er forudsætningen for, at de kan bearbejdes. 

Den bedste krystal til formålet er uden tvivl kærlighedskrystallen rosakvarts.

Chakra hjerte

Se produkt: Rosakvarts halskæde

5. Vishuddha Chakra – Hals chakra

Dette chakra er placeret i halsen og har derfor især forbindelse til vores kommunikation - både til os selv og til andre. 

Dette hænger altså sammen med om vi kommunikerer og hvordan vi kommunikerer. Eksempelvis er ærlighed et meget vigtigt tema for dette chakra, ligesom evnen til at sige sin mening og "to speak up" er essentielt. 

Farven er blå og elementet er æter (rum). 

Chakrasten

Hals chakra og balance

Hals chakraet er defineret gennem vores kommunikative evner - både den vi afsender og hvordan vi modtager. 

Når chakraet er harmonisk, er vi i stand til at forholde os til vores omgivelser ærligt og modtage informationer med et åbent sind. 

Omvendt kan en ubalance give udfordringer med at kommunikere, eksempelvis fordi vi har svært ved at udtrykke os og sjældent italesætter vores meninger eller følelser. 

Men ubalancen kan også betyde, at vi har svært ved at rumme andre oplevelser og meninger end vores egen. Ligesom der kan være en uoverensstemmelse med det vi mener og det vi formulerer. 

Ofte opstår disse ubalancer, fordi vi ikke er blevet hørt eller anerkendt for vores meninger og følelser tidligere. 

Har man ofte problemer fysisk i halsområdet, kan dette også være et symptom på en ubalance i halschakraet. 

Skab harmoni i hals chakraet

Det åbenlyse måde at arbejde med harmonien i hals chakraet er, at forholde sig til, hvorvidt der er balance mellem at sætte ord på sine meninger og samtidig forholde sig åbent overfor andres. 

Men derudover er det simpelthen givende at bruge halschakraet, eksempelvis ved at synge og sige lyde. Du kan også udtrykke dig på andre måder end med ord, eksempelvis kan du male, forme eller på andre måder arbejde kreativt. 

Mange er dog også glade for mantragengivelser, som både kan lyttes til eller siges højt. 

De bedste krystaller til formålet er blålige krystaller såsom sodalit og amazonit, men også akvamarin og blå calcit er især populære her.

chakrasten

Se produkt: Sodalit øreringe

6. Ajna Chakra – Pande/tredje øje chakra

Det tredje øje er placeret mellem brynene og et lille stykke op ad panden. Dette chakra har især at gøre med vores mentale og intellektuelle evner at gøre.

Altså vores evne til at observere, optage, analysere og omsætte information. 

Dette chakra er dog især også gavnligt at arbejde med, hvis man ønsker at fremme sine clavoyante eller intuitive evner. 

Farven er lilla.

Krone chakra krystal

Pande chakra og balance

I pande chakraet omsættes al information. Det er måden vi bearbejder viden, men selvfølgelig også hvilke information, vi er i stand til at tage ind. 

Dette chakra har derfor en stor indflydelse på, hvordan vi opfatter livet - og med manifestation for øje, derfor også en indflydelse på, hvilket liv vi selv er med til at skabe. 

Et harmonisk pande chakra medvirker i et grundlæggende åbent sind. Her er vi altså modtagelige overfor viden og nye informationer, men forstår også at analysere denne viden og reflektere over dens betydning. 

Samtidig betyder en god balance i dette chakra, at vi er modtagelig overfor informationer der opstår fra vores 6. sans. Altså vores intuitive evner. 

Ligeledes er dette chakra tæt forbundet med manifestering, og vores evner til aktivt at arbejde med vores vibrationer.

En ubalance i dette chakra er derfor ofte forbundet med, udelukkende at befinde sig på den mentale og intellektuelle plan.

Dette kan medføre et overdrevent fokus på at finde forklaringer og analysere sig frem til resultater, med fornægtelser af det kropslige, sanselige samt uforklarlige. 

Det kan også medføre en grundlæggende meningsløshed eller arrogance overfor fremmede idéer og opfattelser, som går på tværs af vores egen virkelighedsopfattelse. 

Omvendt kan ubalancen også være fuldkommen modsat - hvor tankevirksomheden ikke fungerer optimalt, overblikket hurtigt mistes og det kan være svært at analysere sammenhænge intellektuelt. 

Skab harmoni i pande chakraet

Du kan arbejde med at åbne dit pande chakra ved at massere det tredje øje, meditere og bruge tid på at filosofere. 

Det kan også virke gavnligt at læse filosofi og udvide sin bevidsthed gennem andre former for vidensindsamling. 

Ligeledes kan du eksempelvis arbejde med at udvikle dine intuitive sanser gennem tarotkort eller andre spirituelle analyseredskaber.  

Det bedst krystal er i den forbindelse ametyst, som balancerer chakraet, både hvis du oplever overdreven eller fraværende tankevirksomhed. Også lepidolit er dog ofte anvendt til formålet. 

chakra krystaller

Se produkt: Ametyst lommesten

7. Sahastrara Chakra – Krone chakra

Krone chakraet er faktisk placeret et lille stykker over vores fysiske krop, nemlig et par centimeter fra issen. Energien fra dig breder sig nemlig et stykke udover din fysiske krop. 

Dette chakra er afgørende for vores forbindelse til universet, vores spirituelle udvikling og vores kosmiske bevidsthed. Dette chakra er det sidste chakra og derfor også defineret af, hvis der findes ubalancer i de øvrige.

Farven er alle farver - hvid - somme tider også afbilledet med violet. 

Chakrasten

Krone chakra og balance

Krone chakraet beskrives ofte som en lotus, der langsomt åbner sig, når vi gennem livet. Når blomsten er helt åben, er vi ét med vores omgivelser og den kosmiske bevidsthed, fuldt oplyste og i komplet harmoni. 

Når krone chakraet er helt åbnet, forsvinder blokeringerne fra de øvrige chakras automatisk. Hvis du har dyrket kundalini yoga, kan du måske genkende denne beskrivelse, hvor der også lægges vægt på, at denne "rejsning" kan føles traumatiserende, hvis den ikke sker kontrolleret. 

For de fleste udfoldes lotusblomsten dog gradvist og langsomt gennem livet. Løbende vil vi få erkendelser og åbenbaringer, som rykker ved vores opfattelse af livet og vores eksistens. 

Disse erkendelser er medvirkende til, at vi kan udvikle vores bevidsthed endnu dybere og samtidig langsomt opløse ubalancerne. 

Skab harmoni i krone chakraet

Denne proces sker naturligt gennem vores liv, men vi kan hjælpe den på vej, ved blot at invitere udviklingen velkommen. Chakraet kan ikke være blokeret som de øvrige chakras - men alligevel kan man tale om, at blokeringer i vores øvrige chakras spænder ben for denne udvikling. 

Det er derfor gavnligt at arbejde på sine øvrige chakras, men også at give dig selv ro og fred til at give din naturlige udvikling de bedste forudsætninger for at trives. Så vil din blomstring ske helt af sig selv. 

Den bedste krystal er i denne forbindelse bjergkrystal, som healer alle chakras.

Krystallen kaldes også master healeren af denne grund, da den skaber de bedste forudsætninger for balance - og for at dit krone chakra kan få lov at udfolde sig, som det helt naturligt vil gøre. 

Andre krystaller som ofte anvendes her er garden kvarts og labradorit

Krystal chakra

Se produkt: Bjergkrystal halskæde

Krystalsæt til chakrahealing og balancering

Krystaller er som nævnt fantastiske redskaber til at balancere chakras, og du kan finde krystaller her på siden til balancering og healing af hver er de 7 hovedchakras. 

Du behøver ikke at placere krystallen direkte på chakraet, for at have glæde af krystallen - husk at vi i indeholder millioner af små energihjul, der hele tiden transporterer energi og prana gennem kroppen. 

Derfor kan du sagtens vælge at bære din krystaller som smykker eller du kan placere krystallen i dit hjem og stadig få glæden fra energien. 

Du kan også vælge investere i det lille krystalsæt til chakrahealing, hvis du ønsker at arbejde med chakrahealing for alle dine chakras samlet.

Du finder krystalsættet til chakrahealing her.

Hvis du er i tvivl om hvilket chakra du kan have fordel af at arbejde med, kan du altid kontakte mig, så finder vi sammen den helt rigtige krystal til dine behov. 

Rigtig god fornøjelse med din chakra balancering ♥︎

Hvis du vil blive klogere på krystallernes verden, så hop eksempelvis videre til indlægget om ametysts egenskaber eller stjernetegn og krystaller.

Se nogle af de oftest stillede spørgsmål angående chakras her:

Hvad er de 7 chakraer?

Chakraer er energicentre i den menneskelige krop, der ifølge hinduistiske og buddhistiske traditioner styrer vores fysiske, mentale og spirituelle velbefindende. De 7 chakraer er placeret langs rygsøjlen og er repræsenteret ved hver deres individuelle farve. 

Hvordan renser jeg mine chakra?

For at rense dine chakraer kan du prøve forskellige teknikker, såsom meditation, yoga, åndedrætsøvelser (pranayama), visualisering, farveterapi, brug af æteriske olier eller krystaller og lydterapi. Det er vigtigt at finde den metode, der passer bedst til dig og dine behov. Se det populære chakra krystalsæt her. 

Hvad betyder chakra?

Ordet "chakra" stammer fra sanskrit og betyder "hjul" eller "cirkel". Det refererer til de roterende energicentre i kroppen, som udgør et centralt aspekt af det åndelige og energimæssige system i den menneskelige krop. 

Hvad er chakra healing?

Chakra healing er en alternativ terapiform, der sigter mod at bringe kroppens energicentre, chakraerne, i balance. Når chakraerne er i balance, menes det, at kroppen fungerer optimalt på både fysisk, følelsesmæssigt og åndeligt niveau. Chakra healing kan involvere forskellige metoder, herunder meditation, yoga, reiki, krystalterapi og lydterapi.

Hvilke krystaller kan man bruge til chakra healing? 

Forskellige krystaller har været anvendt til chakra healing, da de menes at kunne harmonisere og balancere de enkelte chakraer. Nogle eksempler inkluderer:

1. Rodchakra: Rød jaspis, sort turmalin, obsidian

2. Sakralchakra: Orange calcit, karneol, solsten

3. Solar plexus chakra: Citrin, gul jaspis, tigerøje

4. Hjertechakra: Rosenkvarts, grøn aventurin, malakit

5. Halschakra: Sodalit, blå calcit, akvamarin

6. Tredje øje chakra: Ametyst, lepidolit, azurit

7. Kronechakra: Selenit, bjergkrystal